„Excel“

„Excel“ MEDIAN funkcija

Excel Median Function

„Excel“ MEDIAN funkcijaSantrauka

Funkcija MEDIAN pateikia pateiktos skaičių grupės vidurkį (vidurinį skaičių). Pavyzdžiui, = MEDIAN (1,2,3,4,5) grąžina 3.

Tikslas Gauti skaičių grupės mediana Grąžinti reikšmę Skaičius, reiškiantis mediana. Sintaksė = VIDUTINIS (skaičius1, [skaičius2], ...) Argumentai
  • numeris 1 - Skaičius arba langelio nuoroda, nurodanti skaitines vertes.
  • skaičius2 - [neprivaloma] Skaičius arba langelio nuoroda, nurodanti skaitines reikšmes.
Versija Excel 2003 Naudojimo pastabos
  • Kai bendras pateiktų skaičių skaičius yra nelyginis, mediana skaičiuojama kaip vidurinis grupės skaičius.
  • Kai bendras pateiktų skaičių skaičius yra lyginis, mediana apskaičiuojama kaip dviejų viduryje esančių skaičių vidurkis.
  • Langeliai, kuriuose yra teksto, loginių reikšmių arba jų nėra, ignoruojami.
  • Skaičiai gali būti pateikiami kaip skaičiai, diapazonai, pavadinti diapazonai arba langelių nuorodos, kuriose yra skaitinių verčių. Iki 255 skaičių galima tiekti.


^